III ogólnopolska konferencja dla rodziców

Jestem rodzicem – wybieram empatię

Jak towarzyszyć bliskim w rozwoju, aby więzi nie więziły?

Gliwice, 24.09.2022

Sprzedaż biletów od 1 sierpnia

Start konferencji za:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Jestem rodzicem – wybieram empatię

Jak towarzyszyć bliskim w rozwoju, aby więzi nie więziły?

Podtytuł tegorocznej konferencji zestawiamy z metaforą żeglarskiego węzła ratowniczego – tworzy pętlę, która się nie zaciska, jest łatwa do zawiązania i rozwiązania nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Taki węzeł łączy w sposób, który zabezpiecza, a nie więzi. Tworzy przestrzeń, w której można się poruszać i jednocześnie może dawać wsparcie czy nieść pomoc. Widzimy go jako symbol wspierającej relacji. Czy chcemy czy nie chcemy, wszyscy jesteśmy połączeni, współistniejemy obok siebie i jednocześnie razem – jesteśmy powiązani. Pytanie, czy możemy w tym swobodnie oddychać?

Zatem – zapraszamy Was na rejs, z bezpieczną przystanią w tle. Płyniecie z nami?
Bo przecież, zgodnie z myślą Grace Hopper: Statki w porcie są bezpieczne, ale nie po to buduje się statki, aby stały w porcie.

Dla kogo?

Adresujemy naszą konferencję przede wszystkim do rodziców, opiekunów, nauczycieli, dziadków, terapeutów, do wszystkich, którzy chcą swoje towarzyszenie dzieciom i nastolatkom wyrażać bliskością, ciekawością i akceptacją. Chcą być uważni na zmieniające się potrzeby młodych ludzi i jednocześnie dbać o siebie i dawać sobie zgodę na bycie opiekunem nieidealnym.

Będąc rodzicami, przekazujemy dzieciom nasze wewnętrzne mapy świata – w postaci przekonań, lęków, pasji, nastawienia do życia i ludzi. Robimy to świadomie, lub nie – ale robimy zawsze. Im więcej mamy świadomości, tym więcej mamy wyboru i tym bardziej możemy robić rzeczy, które będą wspierać zamiast przeszkadzać w dorosłym życiu.

Pozwolić dzieciom dorosnąć

Wystarczająco dobrzy rodzice dają dzieciom korzenie i skrzydła. Akceptują autonomię, wspierają samodzielność i dają przestrzeń do własnych decyzji. A przede wszystkim, dają pewność bezpiecznej przystani, którą będzie rodzinny dom, kiedy nadejdzie jakaś życiowa burza. Wtedy tworzą się więzi, które nie są więzieniem.

Trudności

Pracując z dziećmi i młodzieżą widzimy, że kurczą się ich kompetencje społeczne, że wielu z nich coraz gorzej radzi sobie z budowaniem relacji i braniem odpowiedzialności za własne życie. Widzimy, jak pandemia wpłynęła na zmniejszenie ich dobrostanu. Dramatycznie wrosła liczba dzieci i nastolatków, zmagających się z problemami depresji młodzieńczej, z próbami samobójczymi. Z takimi deficytami ci młodzi ludzie trafiają na uczelnie, a potem do pracy. Jak dać im fundamenty na zbudowanie szczęśliwych rodzin?

A my dorośli - jak sobie z tym wszystkim radzimy?

Świat, w którym żyjemy wnosi do naszych domów napięcie, chaos i nieprzewidywalne zdarzenia. Im tego więcej, tym bardziej potrzebujemy bliskich relacji z ludźmi, którzy nas rozumieją, widzą i słyszą – bezpiecznej przestrzeni na bycie sobą w relacji z innymi. Co możemy zrobić, aby nasze rodziny miały taki wymiar? Jak zadbać o nasze dzieci?

Celem naszej konferencji jest wyposażenie uczestników w konkretną wiedzę merytoryczną, jak wspierać dziecko od wczesnego dzieciństwa i jak tworzyć dobre warunki dla budowania poczucia własnej wartości, empatii, rozwoju mózgu i motywacji wewnętrznej do uczenia się i poznawania świata.

Zapraszamy na część wykładową oraz na praktyczne warsztaty. Będzie też okazja do dyskusji oraz do skorzystania z doświadczeń naszych prelegentów. Zaprosiliśmy profesjonalistów, za którymi stoi potężne doświadczenie i wymierne efekty w pracy z dziećmi i młodzieżą. Będzie można także kupić książki i pomoce, adekwatne do poruszanych tematów.

MIEJSCE

Wykładowa część konferencji odbędzie się w Centrum Kultury Studenckiej Mrowisko, przy ul. Pszczyńskiej 85 w Gliwicach.
Część warsztatowa odbędzie się w siedzibie Zespołu Szkół FILOMATA w Gliwicach, przy ul. Bojkowskiej 20A.

Wykładowa część konferencji

Mapa dojazdu

Warsztatowa część konferencji

Mapa dojazdu

ZAPISY NA KONFERENCJĘ

Zapisz się na całą konferencję (część wykładową i warsztaty)

Koszt wynosi 230 zł i obejmuje:

Zapisz się do 15 sierpnia i zapłać 205 zł

Sprzedaż biletów od 1 sierpnia

Zapisz się na same warsztaty

Koszt wynosi 60 zł i obejmuje:

Zapisz się do 15 sierpnia i zapłać 205 zł

Sprzedaż biletów od 1 sierpnia

Zapisz się na część wykładową konferencji

Koszt wynosi 190 zł i obejmuje:

Zapisz się do 15 sierpnia i zapłać 170 zł

BRAK WOLNYCH MIEJSC DLA TEGO WARIANTU

PROGRAM KONFERENCJI​ - CZĘŚĆ WYKŁADOWA

8.00 – 9.00 Rejestracja uczestników

Bogdan de Barbaro

9.15 – 10.00

Dlaczego coraz trudniej być rodzicem w XXI wieku? Wyzwania i nadzieje.

O czym będzie wykład?

XXI wiek przyniósł rodzicom i rodzinie wiele wyzwań, także tych, związanych z nowymi technologiami. Rewolucja technologiczna sprawia, że jesteśmy coraz bardziej skupieni na sobie i czasem popularne „selfie” zmienia się w „selfish”. Niejednoznaczne stały się granice pomiędzy fałszem i prawdą, pomiędzy normą a patologią. Żyjemy w świecie, w którym łatwo się pogubić. Towarzyszy nam nietrwałość, niepewność, poczucie chaosu i doraźności. Jak uporać się z „ponowoczesnością”, która utrudnia nam orientację w świecie? Jak w tym wszystkim zadbać o rodzinę, o budowanie wartościowych, bliskich relacji? Co możemy zrobić? Jak wśród ludzi być blisko? Tym refleksjom i pytaniom będzie poświęcony wykład.

lekarz psychiatra i terapeuta, profesor nauk medycznych, autor wielu publikacji poświęconych funkcjonowaniu rodziny. Zabierał wielokrotnie głos na temat problemów, z jakimi borykamy się w rodzinach w czasach postmodernistycznych, także w obliczu pandemii.
Superwizor psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Były przewodniczący Sekcji Naukowej Psychoterapii oraz Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. W latach 2016-2019 był kierownikiem Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Collegium Medicum. Szczególnie interesuje się terapią rodzin, postpsychiatrią oraz kulturowym kontekstem psychiatrii i psychoterapii.

Magda Kasprzyk

10.05 – 10.35

Uważne dzieci- dlaczego potrzeba im uważnych dorosłych?

O czym będzie wykład?

Dowiemy się, dlaczego nie jest możliwe uczenie dzieci uważności oraz jak możemy się dzielić uważnością z dziećmi i dawać im bezpieczną przestrzeń do tworzenia relacji i odkrywania naturalnego potencjału. Podczas spotkania Magda Kasprzyk opowie, czym jest umysł, w jaki sposób go straciliśmy we współczesnym świecie oraz jak wracać do jego naturalnej mocy – by korzystać z wewnętrznej mądrości i spokoju. Podzieli się swoimi doświadczeniami z pracy z dziećmi i nastolatkami podczas treningów uważności czy psychoterapii. Pokaże też, dlaczego warto wyjść z zajęć w budynku do lasu i ogrodu. Opowie o pionierskich grupach dzieci: QIGONG PANDA oraz LEŚNE PANDY, które chcą natury: ogrodu, lasu, świadomej pracy z umysłem i relacji w edukacji szkolnej – a po dniu zajęć odmawiają powrotu do tabletu, ukrywając się w stodole.

psycholog, ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne, superwizorka w Academy for Mindful Teaching, trenerka Safe & Sound Protocol (teoria poliwagalna). Od 2010 roku pracuje z dziećmi, a od 2016 z dorosłymi i rodzinami.

Współpracuje z Lisą Spiegel (IFS dla dzieci), Eline Snel (uważność dla dzieci) i Anną Biesiadą (superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii). Popularyzuje wiedzę o pracy z umysłem dla dzieci, nastolatków i dorosłych, m.in. współprowadząc pierwszą polską stronę promującą uważność i trening Metodą Eline Snel© (facebook.com/UwagaToDziala) oraz współorganizując konferencję uWAŻNI DOROŚLI – uWAŻNE DZIECI.

Pracą z dziećmi pasjonuje się od zawsze. Kocha z nimi odkrywać naturalną moc umysłu. Więcej informacji: www.magdakasprzyk.pl

Przerwa kawowa

Agnieszka Stein

10.55 – 11.25

Być bliżej – czym jest Rodzicielstwo Bliskości?

O czym będzie wykład?

Autorka pierwszej w Polsce książki o rodzicielstwie bliskości – „Dziecko z bliska”- opowie o tym, co jest istotą RODZICIELSTWA BLISKOŚCI, w jaki sposób możemy budować z dziećmi relacje, które będą dla nich wsparciem na całe życie. Rodzicielstwo bliskości poszerza perspektywę – daje wiele możliwości interpretacji tego, co przeżywamy i podsuwa wiele rozwiązań. Łącząc różnorodne podejścia do wychowania, proponuje holistyczne spojrzenie na dziecko i całą rodzinę. Pomaga też postrzegać ludzi z perspektywy potrzeb, co wiele zmienia w rozumieniu tego, co się dzieje – zarówno u dzieci, jak i u rodziców.

psycholog, od 1999 roku pomaga dzieciom i ich rodzicom radzić sobie w różnych sytuacjach. Udziela indywidualnych konsultacji w sytuacjach wątpliwości wychowawczych. Pomaga rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych i podpowiada, jak wspierać dzieci przechodzące przez różne trudne dla nich sytuacje. Udziela pomocy rodzicom zagubionym w gąszczu obecnie dostępnych, często wzajemnie sprzecznych porad i zaleceń i pomaga im czerpać radość z rodzicielstwa i osiągać równowagę między potrzebami wszystkich członków rodziny. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz współpracuje z przedszkolami i szkołą Montessori. Doradza nauczycielom, pomaga im rozwijać się zawodowo, wspiera ich w kontaktach z rodzicami. Specjalizuje się w pracy w nurcie Rodzicielstwa Bliskości, a więc za podstawowy czynnik tworzący skuteczną opiekę rodzica nad dzieckiem uważa ich wzajemną relację. Jest autorką książek o nurcie Rodzicielstwie Bliskości, min.: Dziecko z bliska, Dziecko z  bliska idzie w świat. Więcej informacji: http://agnieszkastein.pl/

Katarzyna Dworaczyk

11.30 – 12.00

Od nazywania uczuć po zamknięcie traumy. Jak towarzyszyć dzieciom w trudnych emocjach?

O czym będzie wykład?

Będąc rodzicami możemy świadomie dbać o to, by dzieci miały jak najmniej traum. Nie mamy wpływu na to, co czują nasze dzieci, ale mamy wpływ na to, jak im towarzyszymy. Możemy zrobić wiele, aby nie blokowały swoich uczuć, co nie jest równoznaczne ze zgodą na każde zachowanie dziecka. W tym celu modyfikujemy model SNO: Słyszę – Nazywam – Otwieram przestrzeń. Dzieci chcą być czasami TYLKO (i aż) zauważone w swoich emocjach, nie zawsze chcą szukać rozwiązań. To, o czym opowie Katarzyna Dworaczyk, wynika wprost z jej praktyki terapeutycznej IFS (Internal Family System – Model Wewnętrznej Rodziny) i pracy z traumą, z momentów, które dla jej klientek i klientów były trudne, nie poprzez rodzaj sytuacji, a właśnie poprzez poczucie bezradności, osamotnienia i deprecjonowania ich przeżywania.

trenerka, mediatorka, mediatorka wewnętrzna, nieustannie poszukuje sposobów na to, aby ludzie rozumieli siebie nawzajem i siebie samych.
Od momentu, kiedy ponad dziesięć lat temu poznała Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga, integruje je w swoim życiu; w pracy, na szkoleniach i w rodzinie. Po urodzeniu córki i zakończeniu procesu certyfikacji Mediatorki Sądowej w 2013, zebrała swoje doświadczenie z biznesu, połączyła z procesami, które poznała na warsztatach i stworzyła metodę SNO rozwiązywania konfliktów z dziećmi i między dziećmi. Od tego momentu współpracuje z przedszkolami, szkołami i instytucjami w całej Polsce, prowadząc warsztaty, wykłady i grupy praktyczne.
Oprócz pracy trenerskiej rozwija się w Systemie Wewnętrznej Rodziny, prowadzi warsztaty oraz asystuje na międzynarodowych treningach. Specjalizuje się w traumie międzypokoleniowej i ciężarach odziedziczonych.
Jest także autorką książek: Minimediacje z dziećmi. O dzieleniu się, docenianiu, przepraszaniu i świętowaniu, Minimediacje 2, Kim chciałaś być, gdy byłaś dzieckiem? Dzieckiem, Konflikty w rodzinie.
Razem z Agnieszką Pietlicką stworzyły w Poznaniu Fundację „Miejsce Ludzi”.

Agnieszka Stążka-Gawrysiak

12.05 – 12.35

Jak zarażać dziecko spokojem?

O czym będzie wykład?

Jesteśmy istotami społecznymi i jak wiele ssaków stadnych, potrafimy komunikować się bez użycia mowy. Zarażamy się nawzajem zarówno wysokim napięciem, jak i spokojem, zarówno trudnymi, przykrymi emocjami, jak i tymi, które są przyjemne. Ten mechanizm, zwany potocznie rezonansem limbicznym, jest szczególnie silny w przypadku bliskich osób, zwłaszcza dziecka i dorosłego, który się nim opiekuje. Dlatego tak ważne jest, aby dorośli opiekunowie dzieci potrafili się regulować, czyli zarządzać swoim napięciem i energią tak, aby zadbać o swój dobrostan. To także niezbędny warunek dla dobrostanu dzieci.

pracuje z mamami, które zmagają się ze stresem, złością, kryzysem i pomaga im odzyskać spokój i stworzyć piękną codzienność, a dzięki temu – wyposażyć dzieci w szczęśliwe dzieciństwo. Prowadzi szkolenia na ten temat, jest coachką, coachką kryzysową i mentorką, trenerką Akademii Pozytywnej Terapii Kryzysu i facylitatorką podejścia Self-Reg. Tworzy popularny blog DyleMatki.pl i jest autorką trzech książek o samoregulacji dla dzieci i dorosłych z serii “Self-Regulation”.

Ma różnorodne doświadczenia zawodowe – zanim zaczęła pomagać mamom, w „poprzednim życiu” była makroanalityczką i badaczką procesów gospodarczych w Narodowym Banku Polskim. Pracowała też jako nauczycielka akademicka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wymiarze naukowym w Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu w Niemczech.

Prywatnie jest żoną i mamą trzech synów w wieku 10, 8 i 5 lat.

Przerwa kawowa

Marek Kaczmarzyk

12.55 – 13.25

Dwie twarze empatii – perspektywa neurobiologii

O czym będzie wykład?

Empatia jest traktowana jako nasza podstawowa kompetencja w zakresie tworzenia relacji. Tak naprawdę jest to jednak proces dosyć skomplikowany. Za zachowania społeczne odpowiada bowiem złożony z wielu elementów tzw. mózg społeczny, którego działanie w systemie nerwowym wiąże się między innymi z mentalizacją i teorią umysłu. Zmiany cywilizacyjne sprawiają, że mózg społeczny nie zawsze dobrze radzi sobie z wyzwaniami licznych relacji. W efekcie ludzie o wysokim współczynniku empatii mogą zachować się samolubnie, zaś ci o niskim, paradoksalnie mogą działać skutecznie i przychylnie wobec innych, jeśli tylko zdolni są do racjonalnego przetwarzania informacji na temat relacji społecznych.

Profesor UŚ – biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to „Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem”, „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Proponuje spojrzenie na proces edukacji przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża szczególnie najnowszych osiągnięć neurobiologii. Od ponad kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia na temat biologicznych i memetycznych podstaw edukacji, których odbiorcami są głównie nauczyciele, pracownicy uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji edukacyjnych. Jest pomysłodawcą i jednym z organizatorów a także przewodniczącym Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. Od roku 2000 do 2019 kierował Pracownią Dydaktyki Biologii.

Katarzyna Kudyba​

13.30 – 14.00

FEJM, HAJS I CYBERPRZEMOC – podwójna moralność Internetu

O czym będzie wykład?

Internet jest oceanem pozytywnych możliwości. Niestety, stał się także miejscem, w którym płynie strumień frustracji i złości, mogący dotknąć każdego z nas. Nadawcy krzywdzących, wirtualnych wypowiedzi mają poczucie bezkarności, które pozornie daje im szklany ekran smartfona. Już nie chodzi, jak kiedyś myśleliśmy, o poczucie anonimowości u hejterów, a raczej o styl bycia, sposób na zdobycie popularności, dzięki wulgarnemu prezentowaniu się w sieci.

Realizacja disschallenge dla wielu nastolatków stała się normą. Wirtualna „melina” wpycha się w naszą codzienność i może mieć duży wpływ na Twoje dziecko. Wykład ma na celu wskazać podłoża, konsekwencje i skalę zjawiska cyberprzemocy oraz pokazać, jak ważna jest edukacja medialna w profilaktyce niepożądanych zachowań u młodzieży w cyfrowym świecie. Nie musimy być bezradni. Warto znać i stosować narzędzia, mające na celu przeciwdziałanie cyberprzemocy.

pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie studentka seksuologii klinicznej na SWPS. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.

Tomasz Bilicki

14.05 – 14.35

Czego nigdy nie mówić nastolatkom?

O czym będzie wykład?

Wiek dojrzewania jest trudnym czasem, zarówno dla nastolatków, jak i ich rodziców. Dla wielu dorosłych usamodzielnianie się, bunt, poszukiwanie własnej tożsamości, wahania nastrojów są wyzwalaczami kryzysów. Wiele trudności w tym zakresie wzmocniła pandemia i nauczanie zdalne. Złość nie jest złą emocją, ale pod jej wpływem używamy argumentów krzywdzących i nieprawdziwych. „Świat jest tkaniną (…) złożoną ze słów” mówiła Olga Tokarczuk. Warto wiedzieć, jak działają słowa, których używamy i jakich słów warto się wystrzegać, jeśli chcemy mądrze dawać wsparcie, utrzymywać relacje i okazywać miłość „mimo wszystko”.

pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej, ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny), telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży.

Po wykładach zaprosimy Państwa na warsztaty. Każde spotkanie będzie przestrzenią na to, żeby posłuchać, porozmawiać, podzielić się swoimi doświadczeniami, zadać pytania. Przede wszystkim chodzi nam o to, żeby doświadczyć też czegoś nowego i poćwiczyć nowe sposoby reagowania. Każdy uczestnik zadając pytania, dzieląc się swoim doświadczeniem, uczestnicząc w ćwiczeniach staje się w jakimś stopniu współtwórcą warsztatów. Po spotkaniach uczestnicy wychodzą z nowym doświadczeniem i nową wiedzą, ale też z mnóstwem nowych pytań i przemyśleń, które stają się inspiracją do bardziej świadomego rodzicielstwa.

PROGRAM KONFERENCJI - CZĘŚĆ WARSZTATOWA

Piotr Bańczyk

Grzegorz Więcław

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 12

Jak zachęcić dzieci i młodzież do ruchu i towarzyszyć im w aktywności fizycznej?

O czym będą warsztaty?

Jako rodzice stajemy przed wieloma wyzwaniami związanymi z rozwojem naszych dzieci. Część z nich dotyczy rozpoczynania aktywności fizycznej i towarzyszeniu w niej. Niezależnie od tego, czy myślimy o rekreacji, turystyce, czy o sporcie, chcemy podejść do tematu odpowiedzialnie i świadomie.

Kiedy dzieci są małe, zastanawiamy się, jaka aktywność będzie dla nich właściwa. Myślimy od czego zacząć, aby była dobrana adekwatnie do ich możliwości i na dodatek stymulowała ich rozwój w poszczególnych okresach życia.

Podczas warsztatów chcemy przyjrzeć się roli rodzica w aktywizacji fizycznej dzieci, świadomemu włączaniu dzieci w rekreację, turystykę i sport oraz towarzyszeniu w ich aktywnościach fizycznych.

Podczas warsztatów będziemy chcieli odpowiedzieć na pytania:

 • Jak świadomie włączać dzieci w aktywność fizyczną (sport, turystykę i rekreację)?
 • Co robić, aby nasze dzieci chciały rozpocząć przygodę z ruchem?
 • Jak towarzyszyć dziecku w profesjonalizacji zainteresowań sportowych?
 • Co robić, aby dzieci czerpały radość z podejmowanych działań?
 • Jak świętować małe i duże sukcesy w aktywności fizycznej dzieci?

PIOTR BAŃCZYK
psycholog, trener, coach, doradca zawodowy, przewodnik górski i maratończyk. Ojciec dwóch synów. Prowadzi procesy rozwojowe dla młodzieży i osób dorosłych. Jest nauczycielem akademickim. Pełnił funkcje managerskie w regionalnej administracji samorządowej, w biznesie i w organizacjach pozarządowych. Był prezesem stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju oraz inicjatorem powstania i pierwszym kierownikiem Regionalnego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej. Kieruje pracami Europejskiego Stowarzyszenia Coachów Psychologów. Więcej informacji na stronie internetowej: www.banczyk.com.pl.

GRZEGORZ WIĘCŁAW
certyfikowany psycholog sportu Europejskiej Federacji Psychologii Sportu FEPSAC, absolwent wydziału psychologii i komunikacji na Simon Fraser University (Vancouver, Kanada) oraz psychologii sportu i aktywności fizycznej na University of Jyväskylä (Jyväskylä, Finlandia). Obecnie mieszka w rodzinnych Gliwicach i współpracuje m.in. z Reprezentacją Polski w rugby na wózkach, KPR Gwardią Opole, Akademią Piłkarską Piasta Gliwice, Śląskim Związkiem Piłki Nożnej, szkołami mistrzostwa sportowego i zawodnikami indywidualnymi różnych dyscyplin sportowych. Od 2015 roku wdraża podstawę programową autorskiego przedmiotu „psychologia w sporcie” dla OSPR przy XI LO w Gliwicach. Pracował także z klubami Futsal Ekstraklasy oraz I ligi koszykówki i żużla. Dodatkowo prowadzi warsztaty szkoleniowe, wykłada na uczelniach wyższych, publikuje i tłumaczy teksty związane z psychologią sportu. W 2018 roku wyszła jego pierwsza książka pt. Ile sił w głowie: Psychologiczny niezbędnik biegacza. Prowadzi autorski kanał podcastowy „Glowa Rządzi”. Sam uwielbia ruch, a szczególnie w postaci aktywności fizycznej, podróży oraz rozwoju osobistego. Więcej na www.glowarzadzi.pl

Tomasz Bilicki

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 20

Co warto mówić nastolatkom i jak reagować na ich trudne zachowania?

O czym będą warsztaty?

Kiedy jest się rodzicem nastolatka, czasem nie wiadomo, jak rozmawiać, aby się dogadać. Słowa, których używamy, zwłaszcza wtedy, kiedy łatwo nie jest, mają znaczenie. Mogą dawać moc, mogą też dawać niemoc i nieść przemoc. Im więcej, jako rodzice mamy świadomości, tym bardziej możemy używać słów, które budują u młodego człowieka poczucie własnej wartości i zaufanie do siebie. Nikt nigdy nie stał się lepszy, ani zdrowszy od mówienia mu złych rzeczy. Spróbujmy inaczej.

W czasie warsztatów:

 • dowiemy się, jakie są prawidłowości i dysfunkcje wieku dojrzewania oraz jak wpłynęła na to pandemia,
 • przyjrzymy się tożsamościom współczesnego pokolenia nastolatków,
 • sprawdzimy, na czym polega trudne zadanie towarzyszenia nastolatkowi,
 • porozmawiamy o tym, jak się komunikować z młodzieżą, żeby mieć szansę na bycie w kontakcie,
 • sprawdzimy, czym jest konflikt sumienia i rozwoju u nastolatka oraz jego rodzica,
 • podpowiemy, jak szukać źródeł supersiły nastolatków i ich rodziców,
 • przyjrzymy się, jak mogą dbać o siebie rodzice nastolatków.

pedagog, psychoterapeuta (1. stopień referencyjny), psychotraumatolog, interwent kryzysowy oraz nauczyciel. Ukończył studia podyplomowe m.in. z psychologii motywacji (Uniwersytet SWPS) i psychotraumatologii (Uniwersytet Gdański) oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii. Absolwent amerykańskiego programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Pracuje m.in. w punkcie interwencji kryzysowej, ośrodku opieki psychologiczno-psychoterapeutycznej (1. stopień referencyjny), telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży.

Katarzyna Dworaczyk

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 20

Ominąć traumę. Jak towarzyszyć dzieciom w trudnych emocjach?

O czym będą warsztaty?

Każdy z rodziców doświadcza czasem bezradności, kiedy dziecko przeżywa trudne emocje, np. smutek, złość, wściekłość. Często nie wiemy, jak zachować się wobec takich uczuć, jak wesprzeć dziecko, jak je w pełni usłyszeć. Jeśli nie wiemy, co robić, czasem zaczynamy odwracać uwagę od tego, co dziecko przeżywa i zdarza się, że te emocje bagatelizujemy. Jeśli takie sytuacje się powtarzają, dziecko może myśleć, że nie jest ważne dla swoich rodziców lub opiekunów i coraz mniej chętnie będzie się dzielić tym, co przeżywa.

Będąc rodzicami możemy świadomie dbać o to, by dzieci miały jak najmniej traum. Nie mamy wpływu na to, co czują nasze dzieci, ale mamy wpływ na to, co mówimy i o co pytamy, gdy dzieciom jest trudno. Możemy zrobić wiele, aby nie blokowały swoich uczuć.

W czasie warsztatów:

 • poćwiczymy, w jaki sposób możemy zadbać o dzieci, które mówią „nikt mnie nie lubi”, „jestem beznadziejna”, „to jest najgorszy dzień w moim życiu”, „nienawidzę cię” i…. „Nie chcę rozmawiać”,
 • zobaczymy, jak stworzyć przestrzeń, budującą relację i pomagającą zrozumieć i nazwać to, co dzieje się u dzieci,
 • będziemy też mówić o tym, jak opowiadać o naszych uczuciach, by dzieci nie tłumaczyły sobie tego, co widzą „po swojemu”,
 • przećwiczymy sposób prowadzenia rozmowy, który wspiera dzieci, dorosłych i relacje, a przede wszystkim pozwala zadbać o to, by miały mniej traum i napięć.

trenerka, mediatorka, mediatorka wewnętrzna, nieustannie poszukuje sposobów na to, aby ludzie rozumieli siebie nawzajem i siebie samych.
Od momentu, kiedy ponad dziesięć lat temu poznała Porozumienie bez Przemocy Marshalla Rosenberga, integruje je w swoim życiu; w pracy, na szkoleniach i w rodzinie. Po urodzeniu córki i zakończeniu procesu certyfikacji Mediatorki Sądowej w 2013, zebrała swoje doświadczenie z biznesu, połączyła z procesami, które poznała na warsztatach i stworzyła metodę SNO rozwiązywania konfliktów z dziećmi i między dziećmi. Od tego momentu współpracuje z przedszkolami, szkołami i instytucjami w całej Polsce, prowadząc warsztaty, wykłady i grupy praktyczne.
Oprócz pracy trenerskiej rozwija się w Systemie Wewnętrznej Rodziny, prowadzi warsztaty oraz asystuje na międzynarodowych treningach. Specjalizuje się w traumie międzypokoleniowej i ciężarach odziedziczonych.
Jest także autorką książek: Minimediacje z dziećmi. O dzieleniu się, docenianiu, przepraszaniu i świętowaniu, Minimediacje 2, Kim chciałaś być, gdy byłaś dzieckiem? Dzieckiem, Konflikty w rodzinie.
Razem z Agnieszką Pietlicką stworzyły w Poznaniu Fundację „Miejsce Ludzi”.

Marek Kaczmarzyk

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 25

Różne oblicza empatii – praktyka codzienności

O czym będą warsztaty?

Warsztaty będą poświęcone neurobiologicznym podstawom empatii oraz jej wpływowi na budowanie przez nas relacji społecznych. Za zachowania społeczne odpowiada złożony z wielu elementów tzw. mózg społeczny, którego działanie w systemie nerwowym wiąże się między innymi z mentalizacją i teorią umysłu. Zmiany cywilizacyjne sprawiają, że mózg społeczny nie zawsze dobrze radzi sobie z ogromem zdarzeń i dużą ilością ludzi wokół nas. Współczesna rzeczywistość stawia przed nami wiele wyzwań, a nasza zdolność radzenia sobie z nimi przekłada się wprost na jakość naszych relacji.

Warto świadomie przyjrzeć się tym procesom, zapytać, jakie są tego efekty, jak funkcjonujemy i czy wszystko zależy od nas samych?

W czasie warsztatów:

 • dowiemy się, dlaczego empatia jest najważniejszą kompetencją dla budowania relacji,
 • przyjrzymy się, jak objawia się empatia w naszych zachowaniach,
 • sprawdzimy, kiedy empatia nas wspiera, a kiedy może utrudniać dbanie o siebie,
 • przeprowadzimy test na iloraz empatii EQ Brona-Cohena i dokonamy interpretacji wstępnej wyników.

Profesor UŚ – biolog, neurodydaktyk i memetyk, nauczyciel i wykładowca. Popularyzator nauki, autor podręczników i programów szkolnych oraz licznych artykułów i książek z zakresu biologicznych i memetycznych kontekstów kształcenia. Najważniejsze z nich to „Strefa napięć. Historia naturalna konfliktu z nastolatkiem”, „Szkoła neuronów. O nastolatkach, kompromisach i wychowaniu”, „Unikat. Biologia wyjątkowości” oraz „Szkoła memów. W stronę dydaktyki ewolucyjnej”. Propagator dydaktyki ewolucyjnej – dziedziny zajmującej się wyodrębnieniem, rozpoznaniem i praktycznym wykorzystaniem wpływu mechanizmów ewolucyjnych (zarówno ewolucji biologicznej, jak i kulturowej) na procesy uczenia się i wychowania. Proponuje spojrzenie na proces edukacji przez pryzmat znaczenia biologicznego podłoża szczególnie najnowszych osiągnięć neurobiologii. Od ponad kilkunastu lat prowadzi wykłady i szkolenia na temat biologicznych i memetycznych podstaw edukacji, których odbiorcami są głównie nauczyciele, pracownicy uczelni, poradni psychologiczno-pedagogicznych i innych instytucji edukacyjnych. Jest pomysłodawcą i jednym z organizatorów a także przewodniczącym Komitetu Naukowego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Neurodydaktyki. Od roku 2000 do 2019 kierował Pracownią Dydaktyki Biologii.

Magda Kasprzyk

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 16

Moje ciało mój dom: jak o siebie dbać i dać sobie czas na regenerację

O czym będą warsztaty?

Jako społeczeństwo staliśmy się niespokojni – straciliśmy rytuały i praktyki, które dawały nam trochę wytchnienia w ciągu dnia oraz środowisko, które koi układ nerwowy. W przeszłości chodziłeś do sklepu i czekając w kolejce, marzyłeś, nudziłeś się, rozglądałeś się, rozmawiałeś. Teraz, każde takie okienko wypełniasz patrzeniem w telefon, odpowiadaniem na e-maile, zakupami online. Coraz rzadziej korzystamy też z uzdrawiającej mocy natury – zamknięci w szklano-betonowych klatkach, opalający się w świetle ekranów, oddychający hałasem i spalinami. Jesteśmy wiecznie przemęczeni, na skraju wyczerpania.  Straciliśmy umiejętność korzystania z sygnałów, jakie wysyła do nas ciało. Jakie mogą być tego oznaki?

 • przed snem twój umysł nadal pędzi w wyścigu z tym, co działo się w ciągu dnia,
 • w ciągu dnia możesz mieć trudności z koncentracją,
 • być może łapiesz dużo przeziębień, zwłaszcza gdy zaczynają się wakacje,
 • jesteś rozdrażniony i sięgasz po słodkie przekąski, aby utrzymać się w działaniu w ciągu dnia,
 • masz uczucie pustki.

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzą się, dlaczego odpoczynek jest konieczny, jeśli chcemy być obecnymi i wspierającymi dorosłymi. Wspólnie wykonamy praktyki w ruchu, na siedząco i leżąco- przypominając sobie nie tylko to, jak można się regenerować i odzyskiwać siły- ale też jak doświadczyć wszystkich 8 zmysłów i możliwości, które nam dają na co dzień.
Co warto zabrać na zajęcia? Wygodny strój, karimatę, ew. koc i jasiek, wodę.

Zapraszam cię, abyś sięgnął głębiej, uczył się i praktykował tak, abyś stał się kimś, kto ma wielką zdolność bycia stabilnym, spokojnym i bez lęku, ponieważ nasze społeczeństwo potrzebuje ludzi takich jak ty, którzy mają te cechy, a twoje dzieci, nasze dzieci, potrzebują ludzi takich jak ty, aby żyć, aby stać się stabilnym, spokojnym i bez lęku.
Thich Nhat Hahn

psycholog, ukończyła 4-letnie szkolenie psychoterapeutyczne, superwizorka w Academy for Mindful Teaching, trenerka Safe & Sound Protocol (teoria poliwagalna). Od 2010 roku pracuje z dziećmi, a od 2016 z dorosłymi i rodzinami.

Współpracuje z Lisą Spiegel (IFS dla dzieci), Eline Snel (uważność dla dzieci) i Anną Biesiadą (superwizor Polskiej Federacji Psychoterapii). Popularyzuje wiedzę o pracy z umysłem dla dzieci, nastolatków i dorosłych, m.in. współprowadząc pierwszą polską stronę promującą uważność i trening Metodą Eline Snel© (facebook.com/UwagaToDziala) oraz współorganizując konferencję uWAŻNI DOROŚLI – uWAŻNE DZIECI.

Pracą z dziećmi pasjonuje się od zawsze. Kocha z nimi odkrywać naturalną moc umysłu. Więcej informacji: www.magdakasprzyk.pl

Barbara Kmietjan

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 14

Tamy czy mosty? Jak bezpiecznie przepłynąć przez sztorm dorastania?

O czym będą warsztaty?

Czasem, gdy próbuję dogadać się z dziećmi, mam z tyłu głowy taką fantazję: wsadzam je do rakiety, odpalam lont i wysyłam w kosmos… Albo jeszcze lepiej: pakuję do rakiety siebie.

Tyle mogę zrobić w przestrzeni wyobrażeń. Rzeczywistość jednak skłania mnie do podjęcia wyzwania. Czytam książki, chodzę na warsztaty… A nuż coś tam podpowiedzą?

Często w relacjach z bliskimi, a zwłaszcza z nastolatkiem, reaguję nawykowo, z autopilota. Potem mi przykro, że znów nieadekwatnie wybuchłam. Kładę się spać z poczuciem winy, myślę że zawiodłam jako rodzic.

Brzmi znajomo?

Prawdopodobnie taka dynamika wpisana jest w podróż, w której towarzyszymy naszym dzieciom. Ale czy musimy powielać te same schematy, których doświadczyliśmy w naszych domach rodzinnych? Może są inne rozwiązania? Wierzę, że tak! Mamy przynajmniej możliwości, by coś zmienić, choćby to, co i jak mówimy. Gdy praktykujemy, okazuje się, że to całkiem dużo!

Zapraszamy na warsztaty, na których będzie mało teorii, a dużo doświadczania siebie. Spotkanie szczególnie będzie przydatne dla tych rodziców, którzy chcą budować świadomość swoich uczuć, komunikatów oraz języka, być w kontakcie ze sobą i budować pełne relacje z bliskimi.

W czasie warsztatów:

 • przyjrzymy się konsekwencjom, jakie dla naszych relacji ma sposób wyrażania tego co czujemy,
 • zbudujemy tamę i most,
 • stworzymy przestrzeń, która da nam szansę doświadczyć procesu zmiany,
 • sprawdzimy, jak zmiana naszego zachowania wpływa na rzeczywistość.

Spotkanie odbędzie się w sali z materacami, prosimy o swobodny i wygodny ubiór. Konieczne będzie zdjęcie obuwia (można przynieść buty zmienne).

z wykształcenia filozofka i socjolożka, certyfikowana trenerka w Centrum Szkoleń i Rozwoju Osobistego „Meritum” w Katowicach, kursantka Śląskiej Szkoły Psychoterapii o specjalizacji psychodramy, instruktorka teatru społecznego, certyfikowana przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, ukończyła intensywny kurs improwizacji w Śląskiej Szkole Improwizacji w Katowicach, dwukrotna laureatka Mistrzostw Polski Przemówień Humorystycznych oraz Ewaluacji w klubie Toastmasters, ukończyła kurs na asystenta osoby niepełnosprawnej, aktorka  w grupie teatralnej „Anatomia”. Od 15 lat jest przedsiębiorcą w sektorze finansowym.

Prowadzi warsztaty z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi, w których wykorzystuje nabyte umiejętności. Ma 3 synów i męża, którzy ją wciąż egzaminują z zakresu współpracy i NVC. Aby to wszystko pomieścić praktykuje zen, jogę i pisze wiersze.

Katarzyna Kudyba​

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 20

Domowe zasady ekranowe

O czym będą warsztaty?

W 2011 r. Dimitri Christakis zaznaczył w trakcie wypowiedzi w TED Talk, że pierwszy kontakt z mediami cyfrowymi u dzieci przypada średnio na 4 miesiąc życia, kiedy potrafią już skupić wzrok. Dla wielu z nas zaskakujące jest, jak szybko dzieci, jakby intuicyjnie, potrafią obsługiwać sprzęty z dostępem do Internetu. Rodzice często są tymi umiejętnościami zachwyceni, co przekłada się niejednokrotnie na zgodę korzystania z sieci przez najmłodszych w każdej wolnej chwili. To powoduje, że smartfon w niektórych rodzinach jest jak koń trojański. Z początkowej fazy radości i ekscytacji, wprowadza w życie rozpacz i samotność. Następuje stopniowa destrukcja relacji za pośrednictwem tego małego urządzenia, tak łatwo przenikającego do naszej codzienności.

W czasie warsztatów:

 • porozmawiamy o tym, jak chronić dzieci, aby cyberprzestrzeń nie stała się dla nich najważniejszym „miejscem życia”,
 • pokażemy, co można robić, aby nie nabrać się na mechanizmy cyfrowego ogłupienia z wielkim rozmachem wykorzystywane przez marketerów,
 • zastanowimy się, kiedy powiedzieć stop i na jakich zasadach oprzeć domową etykietę,
 • podpowiemy, jak i gdzie postawić bezpieczne granice dziecku, poruszającemu się po wirtualnym świecie.

pedagog i psycholog z trenerskim doświadczeniem zawodowym w obszarze profilaktyki uzależnień, nowych mediów i przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Obecnie studentka seksuologii klinicznej na SWPS. W swojej praktyce zawodowej przeprowadziła kilka tysięcy godzin warsztatów, szkoleń, konsultacji skierowanych zarówno do osób dorosłych jak i do dzieci oraz młodzieży.

Absolwentka pedagogiki resocjalizacyjnej na Uniwersytecie Jagiellońskim, psychologii na SWPS w Katowicach, ukończyła także studia Social Media & Content Marketing na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie.

Agnieszka Stążka – Gawrysiak

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 20

Znajdź swój spokój i zaraź nim dziecko

O czym będą warsztaty?

Kochasz swoje dziecko i chcesz stworzyć z nim dobrą relację, opartą na więzi i szacunku dla jego odrębności. Przez większość czasu Ci się to udaje, ale zdarzają się sytuacje, w których masz poczucie, jakby wstąpił w Ciebie gad – a gady czasem pożerają własne dzieci! Kiedy Twoje dziecko intensywnie wyraża trudne emocje, Ty zarażasz się nimi i przestajesz nad sobą panować. Może krzyczysz wtedy na dziecko? Może mówisz mu coś, czego potem żałujesz? Może robisz coś innego, co sprawia, że gnębi Cię później poczucie winy? Potem kompensujesz dziecku swój wybuch ogromną cierpliwością, która jednak prędzej czy później się wyczerpuje, a w Ciebie znów wstępuje gad – i koło się zamyka. Jeśli odnajdujesz siebie i swoje dziecko w tym opisie, te warsztaty są dla Ciebie.

W czasie warsztatów:

 • pokażemy, jak przerwać to błędne koło,
 • podpowiemy, jak znaleźć w sobie spokój tu i teraz, kiedy gad budzi się i spręża do ataku,
 • przekażemy ważne informacje dotyczące rozwoju układu nerwowego dziecka.

pracuje z mamami, które zmagają się ze stresem, złością, kryzysem i pomaga im odzyskać spokój i stworzyć piękną codzienność, a dzięki temu – wyposażyć dzieci w szczęśliwe dzieciństwo. Prowadzi szkolenia na ten temat, jest coachką, coachką kryzysową i mentorką, trenerką Akademii Pozytywnej Terapii Kryzysu i facylitatorką podejścia Self-Reg. Tworzy popularny blog DyleMatki.pl i jest autorką trzech książek o samoregulacji dla dzieci i dorosłych z serii “Self-Regulation”.

Ma różnorodne doświadczenia zawodowe – zanim zaczęła pomagać mamom, w „poprzednim życiu” była makroanalityczką i badaczką procesów gospodarczych w Narodowym Banku Polskim. Pracowała też jako nauczycielka akademicka w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz w wymiarze naukowym w Uniwersytecie Alberta Ludwiga we Freiburgu w Niemczech.

Prywatnie jest żoną i mamą trzech synów w wieku 10, 8 i 5 lat.

Agnieszka Stein

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 18

Bunt na pokładzie – rzecz o dziecięcych konfliktach z rodzicami

O czym będą warsztaty?

Bunt dwulatka. Bunt trzylatka. I kolejne. Zapraszamy na spotkanie poświęcone konfliktom między rodzicami a dziećmi. A w szczególności tym konfliktom, które wynikają z dziecięcej potrzeby rozwoju.

Takie sytuacje są udziałem wszystkich chyba rodziców. Dzieci nie słuchają, robią odwrotnie, niż my uważamy, że powinny, intensywnie okazują swoją wściekłość i niezgodę na zasady wprowadzane przez rodziców. To trudne chwile i rzadko rodzice zdają sobie sprawę jak ważne rozwojowo są podobne zachowania dzieci.

W czasie warsztatów:

 • dowiemy się, dlaczego dzieci się buntują,
 • dowiemy się, jak sobie z tym radzić, żeby nie niszczyć wzajemnej relacji, a nawet ją wzmacniać,
 • spróbujemy razem przyjrzeć się temu, co popycha dzieci do tak trudnych zachowań i temu, co właściwie sprawia, że są one takie trudne,
 • będziemy mieli okazję do przyjrzenia się dzieciom z ich własnej perspektywy, także z perspektywy psychologii.

psycholog, od 1999 roku pomaga dzieciom i ich rodzicom radzić sobie w różnych sytuacjach. Udziela indywidualnych konsultacji w sytuacjach wątpliwości wychowawczych. Pomaga rodzicom w rozpoznawaniu wyzwań rozwojowych i podpowiada, jak wspierać dzieci przechodzące przez różne trudne dla nich sytuacje. Udziela pomocy rodzicom zagubionym w gąszczu obecnie dostępnych, często wzajemnie sprzecznych porad i zaleceń i pomaga im czerpać radość z rodzicielstwa i osiągać równowagę między potrzebami wszystkich członków rodziny. Prowadzi warsztaty dla rodziców oraz współpracuje z przedszkolami i szkołą Montessori. Doradza nauczycielom, pomaga im rozwijać się zawodowo, wspiera ich w kontaktach z rodzicami. Specjalizuje się w pracy w nurcie Rodzicielstwa Bliskości, a więc za podstawowy czynnik tworzący skuteczną opiekę rodzica nad dzieckiem uważa ich wzajemną relację. Jest autorką książek o nurcie Rodzicielstwie Bliskości, min.: Dziecko z bliska, Dziecko z  bliska idzie w świat. Więcej informacji: http://agnieszkastein.pl/

Joanna Szulc

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 12

Kiedy rodzice się rozstają – jak zadbać o siebie i wspierać dziecko?

O czym będą warsztaty?

Rozwód, rozstanie. Kiedy rozpada się rodzina, ktoś cierpi bardziej, ktoś czuje ulgę, ale zawsze jest ból. Co zrobić, żeby bolało jak najmniej? Jak rozmawiać, żeby coś ustalić zamiast dolewać oliwy do ognia? Jak zadbać o dziecko lub dzieci, by za jakiś czas wspomnienie rozwodu nie wiązało się z dotykaniem traumy?

Słyszy się czasem, że dziecko potrzebuje pełnej rodziny. To prawda, ale tylko do pewnego stopnia. Dziecko (podobnie jak dorosły zresztą) potrzebuje rodziny pełnej miłości i akceptacji. Takiej, w której można czuć się bezpiecznie i rosnąć z przekonaniem, że jest się OK. Są sytuacje, w których pozostawanie w związku „dla dobra dzieci” krzywdzi wszystkich członków rodziny, łącznie z owymi dziećmi. Dlatego czasem rodzice muszą podjąć decyzję o rozstaniu.

Dla kogo?
Na warsztaty zapraszamy osoby, które myślą o rozstaniu, rozstają się lub rozstały i chcą lepiej ułożyć stosunki z byłym partnerem. A także tych, którzy pozostają w najbliższym otoczeniu takiej rodziny (np. rodziców, teściów).

W czasie warsztatów porozmawiamy o tym:

 • jak przeprowadzić proces rozstawania się, by szkód emocjonalnych było jak najmniej,
 • jak zaplanować opiekę nad dziećmi,
 • co robić w sytuacjach, których nie dało się wcześniej przewidzieć?

autorka książki „Sama mama. Jak przejść przez rozwód i żyć dalej”. Dziennikarka z wykształceniem socjologicznym i psychologicznym, autorka i redaktorka książek i tekstów o rozwoju dzieci i rodzicielstwie (min.: „Jest z nami dziecko”, „Sensoryczne niemowlę”, „Mamo, tato, co Ty na to 3. Wszystko, o co chcielibyście zapytać specjalistów”)
Była redaktor naczelna miesięcznika „Dziecko”. Dyplomowana promotorka karmienia piersią. Zwolenniczka Rodzicielstwa Bliskości, Porozumienia bez Przemocy i medycyny opartej na faktach. Specjalizuje się w tematyce edukacyjnej i psychologicznej. Współpracuje z portalami (min.: nowaera.pl, wysokieobcasy.pl, zwierciadlo.pl) i magazynami (Newsweek Psychologia, Dziecko, Skarb, Świerszczyk, National Geographic Odkrywca i in.). W miesięczniku „Świerszczyk” publikuje teksty dla dzieci, przybliżając najmłodszym czytelnikom świat emocji i zachowań społecznych. Samodzielnie wychowuje dwie córki.

Elżbieta Więcław

16.00 – 18.25

Maksymalna liczba miejsc: 18

Chcę zrozumieć, czego naprawdę potrzebujesz, czyli o co chodzi w Porozumieniu bez Przemocy?

O czym będą warsztaty?

W każdej rodzinie zdarzają się chwile, kiedy złość i niezadowolenie stają na drodze wzajemnego zrozumienia. Chcemy pokazać, jak w świadomy sposób tworzyć w domu przestrzeń na uczenie empatii, na budowanie kontaktu, na wzięcie pod uwagę świata uczuć i potrzeb – rodziców i dzieci, zwłaszcza, kiedy robi się trudno.

Porozmawiamy o Porozumieniu bez Przemocy i pokażemy narzędzia, które pomagają pozostać w kontakcie i dbać o relacje. Kiedy jesteśmy dla dzieci autentycznym przykładem, uczą się tego najbardziej skutecznie.

Zobaczymy, jak odróżnić oceny od obserwacji, odkryjemy różnorodność uczuć i potrzeb, sprawdzimy, co zrobić, żeby prośba nie była żądaniem. Porozmawiamy o tym, jak w rodzinnej rzeczywistości można zrezygnować z wymagania posłuszeństwa na rzecz partnerstwa, jak RACJĘ zamieniać na RELACJĘ.

W czasie warsztatów:

 • pokażemy, jak dbając o siebie, możemy budować bliską relację z dzieckiem,
 • dowiemy się, co to znaczy, że emocje są dziećmi potrzeb,
 • sprawdzimy, jak formułować prośby, aby miały szansę być spełnione,
 • doświadczymy, jak 4 kroki NVC mogą pomóc w nawiązaniu kontaktu,
 • sprawdzimy, na czym polega siła obserwacji,
 • poszukamy naszych odpalaczy, „czerwonych guzików”, naciskanych przez nasze pociechy,
 • pobawimy się kartami uczuć i potrzeb.

certyfikowana przez CNVC trenerka Porozumienia bez Przemocy, mediatorka i trenerka rozwoju osobistego, także podejścia mindset i programu HIP. Z pasji nauczyciel – praktyk, polonistka, obecnie pomaga licealistom zgłębiać sztukę wystąpień publicznych. Przez 22 lata była dyrektorem LO i Gimnazjum FILOMATA, współzałożycielka placówek FILOMATY w Gliwicach (pierwsza z nich – LO powstała w 1996 roku), obecnie – dyrektor programowy FILOMATY i wiceprezes Towarzystwa Oświatowego FILOMATA. Od 2020 r. jest prezesem FILOMATY Strefy Rozwoju Sp. z o.o., przy której działa Placówka Kształcenia Ustawicznego. Z pasją i pokorą szuka w życiu porozumienia, a Porozumienie bez Przemocy jest dla niej w tych poszukiwaniach najpiękniejszą drogą. Stara się, aby we współprowadzonych przez nią miejscach młodzi ludzie uczyli się empatii i sztuki porozumienia na równi ze szkolnymi przedmiotami. Prowadzi warsztaty, które służą budowaniu relacji opartych na szacunku i zrozumieniu.

Zapisz się na całą konferencję (część wykładową i warsztaty)

Co warto mówić nastolatkom i jak reagować na ich trudne zachowania?

Ominąć traumę. Jak towarzyszyć dzieciom w trudnych emocjach?

Różne oblicza empatii – praktyka codzienności

Moje ciało – mój dom: jak o siebie dbać i dać sobie czas na regenerację

Tamy czy mosty? Jak bezpiecznie przepłynąć przez sztorm dorastania?

Znajdź swój spokój i zaraź nim dziecko

Bunt na pokładzie – rzecz o dziecięcych konfliktach z rodzicami

Kiedy rodzice się rozstają – jak zadbać o siebie i wspierać dziecko?

Jak zachęcić dzieci i młodzież do ruchu i towarzyszyć im w aktywności fizycznej?

Chcę zrozumieć, czego naprawdę potrzebujesz, czyli o co chodzi w Porozumieniu bez Przemocy?

Masz pytania?

Napisz do na adres

e-mail: towarzystwo@filomata.pl

lub zadzwoń

Towarzystwo Oświatowe FILOMATA
44-100 Gliwice, ul. Bojkowska 20A

Zapisz się na listę chętnych

Jako pierwszy otrzymasz powiadomienie o starcie sprzedaży